گن لیپوساکشن

 • گن لیپوساکشن بازو ، پشت ، شکم ، پهلو ، ران و زانو MHD

  گن لیپوساکشن بازو، پشت، شکم، پهلو، ران و زانو. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پاچه ی شلوار دارای زیپ است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن بازو ، شکم ، پهلو ، پشت ، ران و ساق MHB

  گن لیپوساکشن بازو، شکم، پهلو، پشت، ران و ساق. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پاچه ی شلوار با زیپ دوخته شده است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن بازو AP

  گن مخصوص لیپوساکشن بازو. موجود در دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۲% ELASTANE ۳% COTTON ۳% PU FOAM لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های کوچک وارد […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن بند دار شکم ، پهلو ، ران ، هیپ و پشت VF Body

  گن مخصوص لیپوساکشن بند دار مناسب برای شکم، پهلو، ران، هیپ و پشت. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پارچه ی شلوار به صورت نخی دوخته شده است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن بند دار شکم ، پهلو ، ران ، هیپ و زانو VD Body

  گن مخصوص لیپوساکشن بند دار شکم، پهلو، ران، هیپ و زانو. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پایین شلوار به صورت نخی دوخته شده است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن بند دار شکم ، پهلو ، ران و هیپ VF

  گن لیپوساکشن بند دار مناسب برای شکم، پهلو، ران و هیپ. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن پشت ، بازو و سینه MT Smooth

  گن لیپوساکشن پشت، بازو و سینه با طراحی فوق العاده راحت. دارای دورنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن پشت MT Special

  گن لیپوساکشن پشت. طراحی فوق العاده راحت. در رنگ های مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های کوچک وارد بدن […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن پشت و کوچک کردن سینه MT Formed

  گن لیپوساکشن پشت و کوچک کردن سینه. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن پهلو ، ران ، هیپ و زانو TD Special

  گن لیپوساکشن پهلو، ران، هیپ و زانو . طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن پهلو ، ران و هیپ TF

  گن لیپوساکشن پهلو، ران و هیپ. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن ران ، زانو و ساق TB

  گن لیپوساکشن ران ، زانو و ساق. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن سینه ، پشت و شانه مردانه MTml

  گن لیپوساکشن سینه، پشت و شانه مردانه در سه رنگ مشکی، سفید و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های کوچک وارد […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، پشت ، ران و ساق MGB

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو، پشت، ران و ساق. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پاچه ی شلوار با زیپ دوخته شده است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، پشت و ران MGD

  گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، پشت و ران. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. پاچه ی شلوار با زیپ دوخته شده است. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، ران ، پشت و شانه مردانه MGm

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو، ران، پشت و شانه مردانه در سه رنگ مشکی، سفید و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، ران ، هیپ و زانو VB

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو، ران، هیپ و زانو. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، ران و هیپ MGF

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو، ران و هیپ. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو ، ران و هیپ MGG

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو، ران و هیپ. طراحی فوق العاده راحت. دارای دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن لیپوساکشن شکم ، پهلو و ران VG Variant

  گن لیپوساکشن شکم، پهلو و ران مدل VG Variant مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های کوچک وارد بدن می شود و پزشک لوله […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • گن مخصوص جراحی زیبایی پشت و سینه مردانه MTm

  گن مخصوص جراحی زیبایی پشت و سینه مردانه. موجود در دو رنگ مشکی و رنگ پوست. مواد تشکیل دهنده: ۷۲% POLYAMIDE ۲۸% ELASTANE لیپوساکشن چیست؟ لیپوساکشن با استفاده از مکش چربی ها را از بدن خارج می سازد. در هنگام لیپوساکشن لوله های نازک و کوچک با سر پهن (کانولا) از طریق برش های کوچک […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر