پاکسازی صورت

  • دستگاه پاکسازی و سونای صورت مدیسانا FSS

    باز کردن مناقذ، پاکسازی پوست و استراحت صورت با بخار گرم افشانه حتی برای پخش کردن بخار چراغ نشانگر المنت حرارتی با درجه حرارت بالا محفظه مخصوص تنفس از بینی شستشو و استفاده آسان مخزن مدرج برای سهولت پر کردن متعلقات : محفظه تنفس از بینی مخزن مدرج

    ناموجود
    اطلاعات بیشتر