جوراب آمبولی

 • جوراب آنتی آمبولی بالای زانو

  پیشگیری از ایجاد لخته و آمبولی در وریدها موارد استفاده : در تمام مراکز معتبر دنیا پس از عمل های جراحی توصیه می شود. شامل : جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، جراحی قلب، جراحی زنان و زایمان و در آتژیوگرافی و آتژیوپلاستی و … دستورالعمل اندازه گیری جوراب Varimed جهت اندازه گیری جوراب […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • جوراب آنتی آمبولی زیر زانو با حفره

  پیشگیری از ایجاد لخته و آمبولی در وریدها موارد استفاده : در تمام مراکز معتبر دنیا پس از عمل های جراحی توصیه می شود. شامل : جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، جراحی قلب، جراحی زنان و زایمان و در آتژیوگرافی و آتژیوپلاستی و … دستورالعمل اندازه گیری جوراب Varimed جهت اندازه گیری جوراب […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • جوراب آنتی آمبولی زیر زانو سوراخ در قسمت رویه پا

  پیشگیری از ایجاد لخته و آمبولی در وریدها موارد استفاده : در تمام مراکز معتبر دنیا پس از عمل های جراحی توصیه می شود. شامل : جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، جراحی قلب، جراحی زنان و زایمان و در آتژیوگرافی و آتژیوپلاستی و … دستورالعمل اندازه گیری جوراب Varimed جهت اندازه گیری جوراب […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر
 • جوراب آنتی آمبولی نوع انگشت باز

  پیشگیری از ایجاد لخته و آمبولی در وریدها موارد استفاده : در تمام مراکز معتبر دنیا پس از عمل های جراحی توصیه می شود. شامل : جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات، جراحی قلب، جراحی زنان و زایمان و در آتژیوگرافی و آتژیوپلاستی و … دستورالعمل اندازه گیری جوراب Varimed جهت اندازه گیری جوراب […]

  ناموجود
  اطلاعات بیشتر