برن شیلد

 • اسپری هیدروژل برن شیلد – Burnshield Hydrogel

  اسپری هیدروژل برن شیلد – Burnshield Hydrogel سوختگی یک جراحت منحصر به فرد است و یکی از آسیب های بسیار شدید، دردناک و غیر قابل تصور است. تحقیقات انجام شده در بیمارستان ها و مراکز اورژانس و خدمات پزشکی نشان دهنده اثر بخشی و کیفیت پانسمان ها و هیدروژل ها در محافظت و جلوگیری از […]

  ۱۸,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان برن شیلد – Burnshield Dressing

  پانسمان برن شیلد – Burnshield Dressing سوختگی یک جراحت منحصر به فرد است و یکی از آسیب های بسیار شدید، دردناک و غیر قابل تصور است . تحقیقات انجام شده در بیمارستان ها و مراکز اورژانس و خدمات پزشکی نشان دهنده اثر بخشی و کیفیت پانسمان ها و هیدروژل ها در محافظت و جلوگیری از […]

  ۱۴,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد