لوهمن روشه - Lohmann & Rauscher

 • پانسمان آلژینات سوپرازورب A لوهمن روشه

  پانسمان آلژینات سوپرازورب A لوهمن روشه

  پانسمان آلژینات سوپرازورب A لوهمن روشه پانسمان کلسیم آلژینات – مناسب جهت زخم های با ترشحات زیاد سطحی و عمیق – مناسب جهت زخم های مزمن (فشاری پای دیابتی،عروقی و …) – مناسب جهت زخم های سطحی (محل دهانه و گیرنده پیوند) و عمیقی (سینوس پایلونیدال) – جهت جذب اگزودا و ایجاد بافت گرانوله در زخم […]

  ۲۰,۴۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان آلژینات نقره دار سوپرازورب A ای جی لوهمن روشه

  پانسمان آلژینات نقره دار سوپرازورب A ای جی لوهمن روشه | پانسمان کلسیم آلژینات نقره مناسب جهت زخم های با ترشحات زیاد سطحی و عمیق. مناسب جهت زخم خای مزمن (فشاری، پای دیابتی، عروقی و …) مناسب زخم خای سطحی ( محل دهانه و گیرنده پیوند) و عمقی (سینوس پایلونیدال) جهت جذب اگزودا و ایجاد […]

  ۲۰,۹۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان آلژینات نقره دار نواری سوپرازورب A لوهمن روشه

  پانسمان آلژینات نقره دار نواری سوپرازورب ای لوهمن روشه پانسمان کلسیم آلژینات – مناسب جهت زخم های با ترشحات زیاد سطحی و عمیق – مناسب جهت زخم های مزمن (فشاری پای دیابتی،عروقی و …) – مناسب جهت زخم های سطحی (محل دهانه و گیرنده پیوند) و عمیقی (سینوس پایلونیدال) – جهت جذب اگزودا و ایجاد […]

  ۸۹,۷۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان جراحی شفاف کوراپور ترانسپرنت لوهمن روشه – Curapor Transparent

  پانسمان جراحی شفاف کوراپور ترانسپرنت لوهمن روشه | پانسمان ضد آب پد دار Curapor Transparent پانسمان ضد آب و پد دار پانسمان ضد آب و پد دار که نسبت به میکروارگانیسم ها نفوذ ناپذیر است. – پانسمان جراحی لاپاراسکوپی – پانسمان جراحی هرئی و لامینکتومی – پانسمان جراحی سزارین و لاپاراتومی – پانسمان جراحی قلب […]

  ۲,۴۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان ذغال فعال نقره دار جاذب ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه

  پانسمان ذغال فعال نقره دار جاذب ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه | پانسمان کربن فعال و نقره Vliwaktiv Ag تاثیر گذار با نقره و چارکول فعال ترکیبی از اثر ضد میکروبی و خاصیت جذب بوهای بد زخم توسط کربن فعال – مخصوص درمان زخم های عفونی و بد بو – تاثیر ضد میکروبی پانسمان موثر […]

  ۴۹,۱۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان ذغال فعال نقره دار ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه

  پانسمان ذغال فعال نقره دار ولیوکتیو ای جی لوهمن روشه | پانسمان کربن فعال نقره بدون پد – Vliwaktiv Ag تاثیر گذار با نقره و چارکول فعال ترکیبی از اثر ضد میکروبی و خاصیت جذب بوهای بد زخم توسط کربن فعال – مخصوص درمان زخم های عفونی و بد بو – تاثیر ضد میکروبی پانسمان […]

  ۲۶,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان شفاف سوپرازورب اف لوهمن روشه – Suprasorb F

  پانسمان شفاف سوپرازورب اف لوهمن روشه | پانسمان شفاف بدون پد Suprasorb F پانسمان هیدروفیلم قابلیت کاربرد جهت پیشگیری در مراحل اولیه زخم های فشاری -قابل استفاده به عنوان پانسمان ثانویه درزخم های با ترشح متوسط -مناسب جهت زخم های با تراوش خفیف یا بدون ترشح با دوام ۷ تا ۱۴ روز -مناسب جهت نگهداری […]

  ۲,۵۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان شفاف غیر استریل رولی سوپرازورب اف لوهمن روشه

  پانسمان شفاف غیر استریل رولی سوپرازورب اف لوهمن روشه| پانسمان شفاف بدون پد رولی Suprasorb F پانسمان هیدروفیلم قابلیت کاربرد جهت پیشگیری در مراحل اولیه زخم های فشاری -قابل استفاده به عنوان پانسمان ثانویه درزخم های با ترشح متوسط -مناسب جهت زخم های با تراوش خفیف یا بدون ترشح با دوام ۷ تا ۱۴ روز […]

  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوق جاذب بدون چسب ویلیوازورب لوهمن روشه

  پانسمان فوق جاذب بدون چسب ویلیوازورب لوهمن روشه | پانسمان فوق جاذب بدون چسب Vliwasorb پانسمان فوق جاذب ترشحات با قدرت جذب بالای ترشحات باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود – از خیس شدن لبه های زخم جلوگیری کرده و درمان آن را تسریع می کند – فواصل زمانی طولانی تعویض و […]

  ۱۲,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوق جاذب چسب دار ویلیوازورب لوهمن روشه

  پانسمان فوق جاذب چسب دار ویلیوازورب لوهمن روشه | پانسمان فوق جاذب چسبدار Vliwasorb پانسمان فوق جاذب ترشحات با قدرت جذب بالای ترشحات باعث صرفه جویی در وقت و هزینه می شود – از خیس شدن لبه های زخم جلوگیری کرده و درمان آن را تسریع می کند – فواصل زمانی طولانی تعویض و ظرفیت […]

  ۲۴,۶۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوم چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه

  پانسمان فوم چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه پانسمان فوم (هیدروفیلیک) Suprasorb P چسبدار – جهت انواع زخم های مزمن(فشاری،زخم پای دیابتیک غیر عفونی،زخم عروقی پا) – مناسب جهت زخم های حاد:سوختگی،محل دهنده پیوند،زخم جراحی و ساییدگی – مخصوص زخم های با ترشح متوسط تا زیاد – امکان معاینه روزانه زخم در نوع بدون چسب

  ۱۹,۸۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوم سوپرازورب پی لوهمن روشه – Foam Suprasorb P

  پانسمان فوم سوپرازورب پی لوهمن روشه پانسمان فوم (هیدروفیلیک) Suprasorb P  بدون چسب -مناسب جهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد -ایده آل جهت زخم پای دیابتی و عروقی -خاصیت بالشتکی جهت کاهش فشار از روی زخم -تثبیت پانسمان باچسب Curafix H یا باند -قابل برش به اندازه دلخواه

  ۱۰,۶۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه

  پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه پانسمان فوم سیلیکونی با قدرت جذب بالا مناسب حهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد غیر عفونی – لایه ای که در تماس با زخم است از جنس سیلیکون می باشد – ایده آل جهت زخم پای دیابتی و عروقی (بدون چسب) – عدم لغزش و […]

  ۴۱,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه | Suprasorb Border Silicone

  پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه | Suprasorb Border Silicone

  پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوپرازورب پی لوهمن روشه | Suprasorb Border Silicone پانسمان فوم سیلیکونی با قدرت جذب بالا مناسب حهت زخم های با ترشح متوسط تا زیاد غیر عفونی – لایه ای که در تماس با زخم است از جنس سیلیکون می باشد – ایده آل جهت زخم پای دیابتی و عروقی (بدون چسب) […]

  ۴۰,۹۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان کلاژن سوپرازورب سی لوهمن روشه

  پانسمان کلاژن سوپرازورب سی لوهمن روشه

  پانسمان کلاژن سوپرازورب سی لوهمن روشه پانسمان از جنس کلاژن کلاژن، پروتئینی است که در ماتریکس خارج سلولی جانوران وجود دارد و فراوانترین پروتئین بدن محسوب می گردد. – فرایند بهبود زخم را تسریع نموده و به طور خاص در زخم های مزمن که دچار رکود ((Stagnation شده کاربرد دارد. – پانسمانی از جنس کلاژن طبیعی […]

  ۶۵,۶۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان هیدرواکتیو فایبر سوپرازورب لیکواسل لوهمن روشه

  پانسمان هیدرواکتیو فایبر سوپرازورب لیکواسل لوهمن روشه | پانسمان لیکواسل Suprasorb Liguacel تکولوژی هیدرواکتیو فایبر – مناسب جهت زخم های فشاری،زخم پای دیابتی،عروقی و سوختگی. – قدرت جذب تا ۲۵ برابر وزن خود – حذف احتمال چسبیدن پانسمان به زخم – عدم بازگشت اگزودا به زخم و قابل برش – مناسب جهت فیستول

  ۲۶,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان هیدروبالانس آنتی باکتریال سوپرازورب ایکس پی اچ ام بی لوهمن روشه

  پانسمان هیدروبالانس آنتی باکتریال سوپرازورب ایکس پی اچ ام بی لوهمن روشه | پانسمان هیدروبالانس Suprasorb X+PHMB پانسمان ضد میکروبی هیدروبالانس تنظیم رطوبت در زخم و کاهش میکروب ها Suprasorb X + PHMB اثر ضد میکروبی گسترده ای را به نمایش می گذارد. در مطالعات آزمایشگاهی نشان داده شد  پلی متیل هگزا بگوناید (PHMB) به […]

  ۴۴,۲۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان هیدروکلوئیدی سوپرازورب اچ لوهمن روشه | Suprasorb H

  پانسمان هیدروکلوئیدی سوپرازورب اچ لوهمن روشه | Suprasorb H – هیدروکلوئیدها از ذرات سلولزی (CMC) جاذب رطوبت تشکیل شده است. – زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط (استاندارد) – مناسب جهت سوختگی های درجه دو سطحی

  ۲۱,۷۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • پانسمان هیدروکلوئیدی نازک سوپرازورب اچ لوهمن روشه

  پانسمان هیدروکلوئیدی نازک سوپرازورب اچ لوهمن روشه

  پانسمان هیدروکلوئیدی نازک سوپرازورب اچ لوهمن روشه – هیدروکلوئیدها از ذرات سلولزی (CMC) جاذب رطوبت تشکیل شده است. – زخم های سطحی با ترشح کم تا متوسط ( استاندارد ). – ز خم های سطحی با ترشح کم یا بدون ترشح ( نازک ). – مخصوص انواع زخم های با ترشحات کم تا متوسط در ناحیه […]

  ۱۳,۸۰۰ تومان
  افزودن به سبد