سوربکت - Sorbact

 • سربکت پانسمان جراحی Sorbact Surgical Dressing

  سربکت پانسمان جراحی Sorbact Surgical Dressing پانسمان های جراحی آنتی باکتریال سربکت علاوه بر کاهش ریسک عفونت زخم جراحی،به واسطه داشتن یک لایه غشائ نیمه تراوا (Film) که عملکردی مشابه اپیدرم دارد، ترمیم زخم جراحی را تسریع مینماید. این پانسمان تا سه روز میتواند بروی زخم جراحی بماند. در زخم های باز به عنوان پانسمان […]

  ۳,۵۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • سربکت جاذب – Sorbact Absorption Dressing

  سربکت جاذب – Sorbact Absorption Dressing سطح سبز پانسمان جاذب سربکت میکروب و قارچ و لایه های جاذب آن ترشحات متوسط و زیاد را جذب میکند. در زخم های سطحی مترشح و همچنین بعنوان پانسمان ثانویه جهت جذب ترشح استفاده میشود.

  ۲۳,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • سربکت ریبون گاز Sorbact Ribbon Gauze

  سربکت ریبون گاز Sorbact Ribbon Gauze ریبون گاز با بافت کتانی علاوه بر جذب میکروب و قارچ و درمان عفونت زخم،با اتصال به بافت های اسلاف و نکروتیک دبریدمان مکانیکال را در طول درمان انجام میدهد، جذب ترشحات زخم با محصولات دیگر مثل جاذب، فوم و… صورت میگردد. سایز کوچک ریبون در عفونت قارچی بین انگشتان […]

  ۲۷,۶۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • سربکت ژل – Sorbact Gel Dressing

  سربکت ژل – Sorbact Gel Dressing  ژل آنتی باکتریال سربکت با بافت استات،دارای قدرت آبرسانی بالا و دبریدمان اتوماتیک می باشد، در شرایط عفونت ممنوعیت مصرف نداشته و بدلیل ورقه ای بودن در زخم های با دهانه باریک و عمق غیر قابل دسترسی، به خوبی پاکسازی را انجام می دهد.

  ۲۱,۳۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • سربکت سواب Sorbact Swab

  سربکت سواب Sorbact Swab با همان خواص آنتی باکتریال در حفره های کم عمق استفاده می شود ،همچنین برای تمیز کردن زخم های مترشح مناسب است.

  ۳۱,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد
 • سربکت کمپرس – Sorbact Compress

  سربکت کمپرس – Sorbact Compress کمپرس سربکت با بافت استات در زخم های سطحی و عمقی،میکروب و قارچ را جذب میکند.جذب ترشح بسته به میزان با محصولاتی مثل جاذب،فوم،سوپر جاذب و … انجام میپذیرد.در فاز ترمیم جهت محافظت میکروبی و جلوگیری از آلوده شدن مجدد زخم همراه با محصولات پر کننده در بستر زخم استفاده میشود.

  ۱۳,۰۰۰ تومان
  افزودن به سبد