فروش ویژه زمستانه
%5 تا 55%

پانسمان فوم فوق جاذب الوین لایف اسمیت اند نفیو

۱۷۵,۳۰۰ تومان ۱۴۹,۰۰۰ تومان

پانسمان فوم نقره چسبنده الوین اسمیت اند نفیو

۸۳,۰۰۰ تومان ۶۶,۴۰۰ تومان

پماد زخم دیابت زراوند (ابوخلساء)

۶۸,۰۰۰ تومان ۵۴,۴۰۰ تومان

پماد درد مفاصل جینجرول (زنجبیل)

۲۶,۵۰۰ تومان ۲۰,۰۰۰ تومان

کرم زخم و سوختگی ازولیو

۸۳,۵۰۰ تومان

پانسمان فوم سیلیکونی چسبدار سوربکت SORBACT Foam Gentle Border

۷۴,۰۰۰ تومان ۶۲,۵۰۰ تومان

گان یکبار مصرف پزشکی

۱۶,۵۰۰ تومان ۱۴,۰۰۰ تومان

پماد زخم بستر حالوما سینامه

۳۶,۰۰۰ تومان ۳۰,۰۰۰ تومان

پماد درمان زخم دیابتی شنجار

۳۶,۰۰۰ تومان ۲۸,۸۰۰ تومان

پماد کالاندولا

۲۱,۲۰۰ تومان ۱۹,۰۰۰ تومان