خانه » تریتا

در حال نمایش 12 نتیجه

تریتا
treetta
پانسمان کلاژن تریتا
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پانسمان هیدروژل پایه کلاژن طبادرم

موجود

110,400 تومان477,400 تومان
treetta
پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن

موجود

228,800 تومان390,600 تومان
treetta
پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن پلاس نقره
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پودر کلاژن ترمیم زخم طباگرن پلاس نقره

موجود

343,400 تومان578,600 تومان
treetta
پودر طبااستاپ بند آورنده سریع خونریزی تریتا
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پودر طبااستاپ بند آورنده سریع خونریزی تریتا

موجود

157,500 تومان267,800 تومان
treetta
اسپری ضدعفونی کننده زخم طباسپت 60ml
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

اسپری ضدعفونی کننده زخم طباسپت

موجود

151,800 تومان491,600 تومان
treetta
پانسمان طبابرن تریتا,پانسمان طلا
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
treetta
طبادرم پلاس نقره,پانسمان تریتا
انتخاب گزینه‌ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

پانسمان هیدروژل پایه کلاژن طبادرم نقره

موجود

127,700 تومان543,400 تومان