سیاست مرجوعی کالا

بنا به شماره نامه ۳۱/۲۰۵۱۲۳۴ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۱ وزارت بهداشت کالای فروخته شده داروئی و بهداشتی به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی پس گرفته و ‌تعویض نمیشود.
لیکن در خصوص رفاه حال مشتریان فروشگاه وان طب بعد از دریافت تقاضای عودت کالا از مشتری موضوع را توسط کارشناس فنی مجموعه بررسی و در صورت تایید با کسر ۲۵٪، مبلغ پس از ۵ روز کاری به حساب مشتری بازگردانده خواهد شد.